O FIRMIE

Firma INSE-TOX Jan Stromidło została założona 11 listopada 1983 r. (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1301 w Toruniu, REGON 870515779). Na początku była nastawiona na wyniszczanie szczurów na fermach zwierząt hodowlanych i w magazynach żywności. Problemem w tych obiektach była również obecność szkodliwych owadów. W tej sytuacji należało kompleksowo zadbać o stan sanitarny takich obiektów, podejmując się i deratyzacji, i dezynsekcji, a z czasem i dezynfekcji (DDD).

Wielkim atutem w tych działaniach są wyszkoleni i stale dokształcający się, doświadczeni pracownicy, co pozwała skutecznie chronić przed szkodnikami obiekty zakładów mięsnych, mleczarni, budynki należące do spółdzielni mieszkaniowych, hotele, domy pomocy społecznej, domy akademickie, szpitale, szkoły, przedszkola, kina, biurowce. Wszystkie te działania prowadzone są w oparciu o, wspólnie z kontrahentami opracowane w systemie HACCP, GMP i GHP, programy ochrony przed szkodnikami.

Wracając do problemu szczurów – to one były spiritus movens rozwoju usług Firmy. Okazało się bowiem, że w niektórych obiektach zabiegi deratyzacyjne nie były zadowalająco skuteczne. Dokładne oględziny wykazywały, że najczęstszą przyczyną był zły stan techniczny budynków, a szczególnie kanalizacji, do czego w dużej mierze przyczyniały się właśnie te gryzonie. To zadecydowało o rozszerzeniu zakresu usług o inspekcję telewizyjną kanalizacji. Następnym krokiem było podjęcie prac udrożniania przewodów pionowych i poziomych kanalizacji sanitarnej w budynkach i na zewnątrz oraz kanalizacji deszczowej, a także opróżnianie odstojników tłuszczu i produktów ropopochodnych. W celu realizacji tych zadań Firma zakupiła profesjonalne urządzenia: maszyny czyszczące, kamery, wytwornice dymu, wysokociśnieniowe maszyny myjące i samochody WUKO oraz sprzęt BHP. Posiadając takie wyposażenie, rozszerzyła działania o czyszczenie i inspekcję pionów zsypowych, mycie barier energochłonnych przy drogach i na mostach, czyszczenie i sprzątanie komór i kanałów ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.